Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur

SKOBA kent sinds 1 januari 2011 een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit Saskia van Duijn (vz). Ter ondersteuning van het schoolbestuur en de scholen is er een bestuursbureau bestaande uit enkele beleidsmedewerkers (o.a. voor personele en financiële zaken), een bovenschoolse ICT-beheerder en een bestuurssecretaresse.
Website SKOBA voor verdere informatie