Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het Team

TeamfotoSchoolleiderMijn naam is Lenneke van Genderen
ik mag directeur zijn van deze prachtige Jenaplanschool. Ik ontdekte in de begin jaren van mijn loopbaan dat vernieuwend onderwijs mij inspireerde. Voor mij staat de totale ontwikkeling van een kind centraal. Kinderen hebben vertrouwen, ruimte, tijd, waardering, een veilige omgeving en eigenaarschap nodig om zich goed te ontwikkelen. Ieders talent telt! Het team is mijn ‘’stamgroep” en ik geef leiding op basis van relatie. Ik sta voor een professionele, lerende organisatie met als sleutelwoord ’’samen’’. Samen met kinderen, ouders, collega’s en andere betrokkenen zorgen voor passend en vernieuwend onderwijs van de toekomst.


Stamgroepleiders Apen


Mijn naam is Barbara Kievit en ik ben samen met Deborah stamgroepleider van de Apen. Ik werk nog niet zo lang op de Klimboom.

Ik heb hiervoor 15 jaar lang ervaring op gedaan op een basisschool in Rotterdam Crooswijk. Daar heb ik voornamelijk kleutergroepen gedraaid en de laatste jaren was ik daar deels IB’er van de onderbouw.

Ik vind het fantastisch om met jonge kinderen te werken. Hun enthousiasme, open- en eerlijkheid spreekt mij heel erg aan.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas, dat hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en dat ze in betekenisvolle situaties kunnen leren. Het Jenaplanonderwijs spreekt mij enorm aan. Kinderen kunnen hier op een mooie manier eigenaar zijn van hun eigen leerprocessen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Ieder kind is immers uniek.

Ik kijk er naar uit om samen met de apen mooie stappen te gaan maken en fijne tijden te bleven.

Stamgroepleiders Vissen

Ik ben Sabine van den Hout en werk nog niet heel lang op de Klimboom. Op maandag, dinsdag en vrijdag om de week werk ik met veel plezier als stamgroepleider in de vissengroep. Elke dag weer geniet ik van het enthousiasme, de openheid en de onbevangenheid van kinderen. Samen met de Vissen wil ik een rijke en betekenisvolle leeromgeving creëren, waarin alle kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen en waar er veel ruimte is voor de inbreng van de kinderen. Als kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en de activiteiten aansluiten bij hun belevingswereld is leren zoveel leuker. Ik heb veel zin om met de vissen mooie dingen te creëren!


Mijn naam is Rosalie van Strien en ik ben één van de stamgroepleiders van de Vissen. In december 2009 ben ik op de Klimboom begonnen met werken als invaller. In de jaren erna heb ik dan ook in meerdere groepen les gegeven als invaller. Iedere dag weer geniet ik van de kinderen en krijg ik zoveel van ze terug. Het Jenaplanonderwijs spreekt mij enorm aan en ik ben dan ook blij dat ik in juni 2016 mijn jenaplanopleiding heb kunnen afronden.
Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn en zich veilig voelt in de groep. Als kinderen zich veilig voelen kunnen zij hun eigen talenten laten zien en ontwikkelen. Samen met Sabine wil ik er een fijn en leuk jaar van maken bij de Vissen!

Stamgroepleider Vlinders


Stamgroepleider Pinguïns

Mijn naam is Monique van Wezel en ik woon samen met mijn man en dochter  in Hendrik Ido Ambacht. Twee weken geleden ben ik gestart als stamgroepleider bij de Pinguïngroep. Hiervoor was ik werkzaam op een Jenaplanschool in Rotterdam, daar heb ik mijn jenaplanopleiding afgerond.

Het mooie van jenaplanonderwijs vind ik dat kinderen van meerdere leerjaren in één stamgroep zitten, ze leren met en van elkaar en hebben de mogelijkheid aan te sluiten bij  instructies op maat. Het gaat niet om je jaargroep, maar om je ontwikkelingsniveau. Ik vind het belangrijk dat je je als kind veilig kan voelen in je groep en je de mogelijkheid hebt tot het ontwikkelen tot de beste versie van jezelf. Dit is waarvoor ik in het onderwijs zit. Samen met mijn collage Alice gaan we aan de slag voor een fijn en leerzaam jaar, op een school waar ik me nu al helemaal op mijn plek voel! Alice werkt op dinsdag bij de Pinguins.


Stamgroepleider Olifanten

 


Stamgroepleiders Giraffen

Ik ben Bianca Ronde en werk nu al weer vier  jaar op de Klimboom. Ik sta op maandag en dinsdag in de middenbouw bij de Giraffen. Daarnaast werk ik ook als kindercoach en trainer. De afwisseling vind ik erg leuk.

Ik vind het heel belangrijk dat een kind lekker in zijn vel zit. Dit is de basis om tot leren en persoonlijke groei te komen.
Het voelt voor mij weer heel fijn om in het jenaplanonderwijs te werken. Het kind staat centraal. Het werken met teksten van kinderen, samen vieren, werken vanuit thema's, de verschillende kringen, het leren van en met elkaar, groepen met meerdere leeftijden bij elkaar en zo kan ik nog wel even door gaan. Kortom, ik ben blij dat ik de stap heb gemaakt en werk met veel plezier op de Klimboom.

Mijn naam is Esmeralde Melis en ik woon samen met mijn man en mijn zoontje (binnenkort zoontjes) nog niet zo lang in Zwijndrecht.
Dit is het eerste jaar dat ik voor de Klimboom werk. Samen met Bianca ben ik stamgroepleider van de giraffengroep.
Voorheen ben ik een paar jaar werkzaam geweest als stamgroepleider op een Jenaplanschool in Rotterdam. Het mooie van het Jenaplan onderwijs vind ik dat kinderen met en van elkaar leren. En ik natuurlijk ook van hun. Om de kinderen optimaal te laten leren, wil ik de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen en betekenisvolle situaties creëren.
Ik hoop op een mooie tijd op de Klimboom en bij de giraffe groep.

 

Stamgroepleider Leeuwen

 

 

Stamgroepleiders Beren

Mijn naam is Jitske Nipius. Samen met Gerda ben ik stamgroepleider in de Berengroep (groep 6,7,8). Na enkele omzwervingen, via de gezondheidszorg, het buitenland en mijn eigen internet bedrijf, ben ik eindelijk waar ik wil zijn: in het onderwijs. Inmiddels alweer twee jaar geleden maakte ik mijn entree in het onderwijs als zij-instromer.

“Als je van beren leren kan
Van slimme beren leren kan
Is dat iets wat je echt proberen moet
Want hoe je profiteren kan
Daar weten beren veel meer van
En beren zijn als leraar beregoed”
Bovenstaande komt uit een lied van Junglebook en geeft mooi aan hoe ik Jenaplanonderwijs ervaar. Met liefde deel ik mijn kennis én leer ik op mijn beurt weer van de kinderen uit mijn stampgroep. Ik verheug me nu al op de eigen onderzoeken die de kinderen gaan uitvoeren, op de leeskringen en op de persoonlijke gesprekken met de kinderen. Ook verheug ik me op het van dichtbij mogen meemaken en ondersteunen van de groei van de kinderen. Met veel plezier en trots werk ik in deze groep en op deze school.

Mijn naam is Gerda van Gameren. Ik ben zelf moeder van twee fantastische kinderen die inmiddels hun eigen weg in de maatschappij al goed kunnen vinden, en daarnaast stamgroepleider op de Klimboom.
Ik loop al heel wat decennia rond op deze school en doe dat nog steeds met heel veel plezier. Heb alle groepen al eens gedaan maar ben de laatste jaren vooral te vinden in de bovenbouw. Momenteel draaien Jitske en ik de Berengroep.
Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich prettig en veilig voelt op school, zowel binnen als buiten de groep. Maar ook dat de groep zich prettig voelt met elkaar. Naast dat een kind natuurlijk dingen als taal en rekenen moet leren, is het ook belangrijk dat een kind ontdekt hoe met anderen om te gaan en samen te werken. Ik vind het prettig om te zien dat, bij ons op de Klimboom, dit ook zo’n belangrijke plek inneemt. Samen de boel op zijn best laten draaien en daarnaast uitzoeken wie jij nu bent als individu en waar jouw talenten liggen, dat is denk ik hetgeen wat je bij ons op school leert. En dit natuurlijk naast alle basisvaardigheden. Ik vind het altijd een feestje om met een kind dit proces te mogen doorlopen en te zien hoe een kind groeit in al deze opzichten!

Stamgroepleider Bijen

Mijn naam is Melissa de Vreede. Ik heb nog niet zo lang geleden mijn PABO diploma gehaald. Voordat ik aan de pabo begon heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond, waardoor ik al veel ervaring binnen het onderwijs heb mogen opdoen. Na deze opleiding ben ik begonnen aan de pabo.

Door de verschillende stages die ik heb mogen doen, ben ik al op verschillende scholen geweest.

Het Jenaplanonderwijs spreekt mij het meeste aan, omdat je kinderen elke dag weer ziet groeien, zelfstandig ziet worden en vooral van en met elkaar ziet leren. Doordat de kinderen meerdere jaren in een groep zitten, kun je heel goed de ontwikkeling zien van jongste tot oudste. Dit is heel mooi om mee te mogen maken. Dit jaar heb ik voor het tweede jaar mijn eigen groep, de Bijen. Ik ga partime voor de Bijen zorgen omdat ik moeder geworden ben van een zoon. We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!


Mijn naam is Karlijn van Putten en sinds september 2020 ben ik (terug) op de Klimboom en samen met Melissa stamgroepleider van de Bijen en samen met Yannick stamgroepleider van de Leeuwen. Tijdens mijn pabo heb ik namelijk stage gelopen en langdurig ziekteverlof ingevuld op de toenmalige John F. Kennedyschool. Het Jenaplan sprak mij toen al direct aan. Voor mijn eindstage ben ik een stapje verder gegaan. Ik was toen op een school waar natuurlijk leren centraal stond. Ik vind het heel mooi om te zien dat kinderen allemaal op hun eigen manier en tempo ontwikkelen en leren. Ik wil hen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan naar mijn idee alleen als een kind zich veilig en prettig voelt. Met het kind in gesprek gaan om samen te zorgen voor een fijne omgeving en doelen te bepalen waar het kind aan kan werken vind ik geweldig. De afgelopen jaren heb ik op andere scholen in alle bouwen ervaring opgedaan. Maar mijn zoon Aiden ging hier al naar de Donderkopjes en ik vind het heel fijn om nu zelf deel uit te mogen maken van het team. 

Onderwijsassistent


Ik ben Alice van den Berg, ik werk 5 dagen op de Klimboom en ik kom in verschillende groepen. Momenteel ben ik veel bij de Vlinders en Giraffen te vinden. Tevens ben ik moeder van twee meer dan fantastische volwassen kinderen; Max en Roos. Mijn hobby’s zijn te veel om op te noemen, in het kort kan ik zeggen dat ik het leven wil vieren in al zijn facetten! Werken op de Klimboom is fantastisch, kinderen zijn zó mooi, zó prachtig en zó puur, hoe mooi is het dat zij hun ontwikkeling op eigen niveau mogen doorlopen. Alle kinderen verdienen het om gehoord en gezien te worden, dat is iets waar ik voor sta, het kind te laten zijn in al haar of zijn eigenheid. Bevoorrecht ben ik om daar een stukje mee te mogen lopen en te begeleiden. Het jenaplan is mij niet onbekend, ik heb de “wording” van het jenaplanconcept op de toenmalige JFK-school vanaf het begin af mee mogen maken en heb er scholing in gehad. Deze manier van onderwijs is een mooie manier om het kind een prachtige solide basis mee te geven van zijn eigen zijn, hun medemensen en de wereld om zich heen, goed voorbereid op het vervolgonderwijs waar hij of zij zich goed staande kan houden en daarin zijn of haar eigen mooie plek in kan nemen!

Intern BegeleiderSpecialist Begaafdheid


Mijn naam is Franka van Vlokhoven. Ik ben specialist begaafdheid. Ik zie het als een uitdaging om de talenten van alle kinderen te ontdekken en daarbij aan te sluiten. Ik voel me als een vis in het water op Jenaplanschool de Klimboom. Al ruim 25 jaar heb ik in de drie verschillende bouwen stamgroepen geleid. Ook heb ik als intern begeleider veel ervaring opgedaan. Nu mag ik de stamgroepleiders ondersteunen en de zorglijnen uitzetten binnen de school voor kinderen die begaafd zijn.. Ik wil geen vreemd gezicht zijn voor de kinderen en ben dus regelmatig ‘op visite’ binnen de groepen. 

 

Als ik er niet ben? Dan ben ik aan het lezen, schaken, spelletjes spelen, schrijven, Netflix kijken, koken, puzzelen, enzovoort, thuis bij mijn man Arno en mijn zonen Luc en Jules.​

Schoolassistent

Mijn naam is Wilma van Strien, 61 jaar, moeder van 2 fantastische kinderen en trotse oma van 2 kleinzoons. Sinds november 2018 ben ik werkzaam hier op school als conciërge/school assistent.
Mijn werkzaamheden zijn zó afwisselend en dat maakt het super leuk. De ene keer ben ik administratief bezig en het volgende moment zit ik met een kind te lezen of spring bij bij de kleuters.
Met het jenaplanonderwijs was ik niet echt bekend. Door mijn dochter, Rosalie van Strien (stamgroepleider van de Vissenklas) hoorde ik af en toe wel verhalen over dit soort onderwijs. Nu ik hier al 3 jaar rondloop heb ik al heel veel geleerd in het omgaan met kinderen en leer nog steeds bij.

Klassenassistent