Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden                        

Wij werken met een continue rooster, dat wil zeggen dat de kinderen hun lunch op school eten met elkaar en de stamgroepleiders. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. We hanteren vanaf het schooljaar 2018-2019 een 5 gelijke dagen rooster en de kinderen gaan iedere dag van 8:30 u tot 14:00 u naar school. Omdat we het ‘’overblijven" op deze maner organiseren zijn er geen kosten aan verbonden.

De stamgroepleiders nemen om 14:00 u een half uur pauze.

Alle kinderen gaan dus dezelfde tijden naar school. Dit zorgt voor rust en ruimte om aan verschillende doelen te kunnen werken. Zo kunnen we ook echt vrijdagmiddag gezamenlijk de week afsluiten met een weekafsluiting.

De 1e pauze voor de onderbouw is van 10:00 u tot 10:30 u.
De middenbouw en bovenbouw hebben om 10:15 u een fruitkring, kinderen kunnen dan bij elkaar op visite gaan. De middenbouw speelt daarvoor een kwartiertje buiten en de bovenbouw speelt na de fruitkring een kwartiertje buiten. 
De 2e pauze start voor alle kinderen om 12:00 u. Na de lunch is er ruimte om ook gezamenlijk op de verschillende pleinen, bouwdoorbroken buiten te spelen. Zo ontmoeten de oudere kinderen en jongere kinderen van de school elkaar. Om 12:30 u beginnen voor alle groepen de lessen weer.